Llar d'Infants Rita Terradas

Llar d'Infants Rita Terradas

diumenge, 18 de març de 2018

FORMACIO INTERNA

L'equip docent de Ca la Rita, va assistir el dissabte, 28 de gener de 2017 a la xerrada "Neurociencia i Educació", basada en el llibre "Neurociencia per educadors"  del profesor i investigador de genética a la Universitat de Barcelona, David Bueno i Torrens, al Cosmo Caixa, organitzat per l'associació de Mestres Rosa Sensat.


Sempre hem pensat que invertir temps personal en formar-nos és la prèvia a noves propostes, noves mirades i comprensions...de què serveix formar-se si després no es prioritza l'aplicació pràctica a l'escola, d'allò que s'ha aprés.

Des d'aquest visió de la formació docent, vam organitzar una proposta formativa interna, partint de la xerrada d'en David Bueno, que ens va semblar molt interessant: grups cooperatius per fer el treball del seu llibre.

Vam comprar 4 exemplars de llibres per poder fer aquest treball cooperatiu, a banda del que ja teníem del dia de la xerrada...dedicat per en David !!!Cada grup va començar a compartir el que havia aprés i entés, el matí del 21 de desembre, sense preveure que el tema era molt ampli i interessant i que a més ens provocava moltes ganes d'intercanviar opinions i visions...així, encara avui i després d'unes quantes trobades, encara estem en aquest punt formatiu, al qual no hem posat data de finalització, perquè entenem que mentre el debat existeixi hi ha enriquiment personal, de l'equip docent i de l'escola.

El seguent pas será aplicar allò que hem acordat com equip docent, acords amb base científica.

D'altra banda, tot i no haver acabat encara la descoberta i consensuat les aplicacions a la nostra escola, estem d'acord i ens és grat comprobar la importancia de l'edat compresa entre els 0 i 3 anys, ja que "...els programes gènics que actúen al cervell activen les neurones de l'escorça perquè facin moltes connexions, molt especialmente entre àrees properes d'aquesta zona. Com ja he dit, l'escorça cerebral és la zona del cervell que genera i gestiona els procesos mentals mes complexos i elaborats,..." (capítol 5, de Neurociencia per educadors de Davidi Bueno i Torrens.

diumenge, 30 d’abril de 2017

EN GABRIEL, DE LA BIBLIOTECA...

En Gabriel de la biblioteca, com cada any, fa somiar petits i grans amb els seus contes i llegendes !!!
Moltes gràcies...l'any que tornarem !!!